Geometrieën voor gebruik in de TAM gerelateerde verzoeken versie 2.0

Recent is versie 2.0 van de  TAM gerelateerd verzoeken gelanceerd. Hiermee kun je uitgebreid zoeken en filteren in de aanvragen die via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) worden ingediend. Eén van de filter mogelijkheden is ‘locaties’. Hierbij maak je gebruik van een geometrisch grens en geeft de tool alle resultaten binnen dat gebied.

Hiermee kun je bijvoorbeeld alle aanvragen binnen het werkgebied van een omgevingsdienst vinden. Of alle aanvragen in de provincie of juist binnen het centrum van een dorp. In combinatie met andere filters; zoals activiteiten en datum kun je zo heel gericht overzichten maken om te controleren wat er aangevraagd is.

Het verschil tussen ‘locaties’ en ‘organisatie’ is dat je bij de eerste alle aanvragen binnen een gebied vindt, dus van alle bevoegd gezagen, en bij de tweede specifiek aanvragen voor die organisatie. Zoeken op locatie is dus ook een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de noodzaak tot coördinatie als daar sprake van is. Zoek bijvoorbeeld binnen jouw gemeente alle vergunningsaanvragen op en controleer of er niet gelijktijdig een vergunningsaanvraag bij het waterschap ingediend is. Doordat je geografisch zoekt maakt het in dat geval ook niet uit of je één, twee of drie waterschappen hebt in die actief zijn in jouw ambtsgebied.

Je vindt de bestanden hier: https://github.com/Fast-Fox/TAM2.0-Geometrie

In Github vind je ook de handleiding voor het gebruik: https://github.com/Fast-Fox/TAM2.0-Geometrie/blob/main/Handleiding%20geometrieen%20in%20TAM%20gerelateerd%20verzoeken.docx.

We hebben al een uitgebreide set van gebieden voor je gemaakt, maar heb je zelf nog ideeën voor nuttige filters laat het dan weten!

Op dit moment zijn de volgende groepen met locaties beschikbaar;

  • Gemeenten; grenzen van de gemeenten (inclusief water, aanvragen die IN het IJsselmeer zouden vallen zijn dus bij de juiste gemeente vindbaar).
  • GGD’s
  • Natura 2000: de exacte grenzen van de diverse Natura 2000 gebieden
  • Natura 2000 met een buffer van 25km. Aangepaste versie van de Natura 2000 kaart waarbij een buffer van 25km om elk gebied is toegevoegd. Je kunt dus binnen een zone van 25km van de Veluwe of de Biesbos alle aanvragen vinden.
  • Omgevingsdiensten
  • Provincie’s
  • Veiligheidsregio’s
  • Waterschappen
  • Wijken
  • Woonplaatsen, op basis van de BAG